QQ购物号小店店主快速申请方法无需微店刷单 满足条件?

阿玲姐
阿玲姐

发布于 2016-11-25 15:36

8726 浏览
1 评论

购物号小店店主申请 现在都要满足微店交易要求 我这里分享一个直接申请方法 无需满足

第一步 登录http://mp.gouwu.qq.com/page/login?s_url=http://mp.gouwu.qq.com/ 直接注册申请

3天之内就可以成功
详情图

<div class="aw-comment-upload-img-list active">
<a href="http://ask.seowhy.com/uploads/article/20161125/b4cc975cecb9ce8f58d4c4d4d10a7012.png" target="_blank" data-fancybox-group="thumb" rel="lightbox"><img src="http://ask.seowhy.com/uploads/article/20161125/b4cc975cecb9ce8f58d4c4d4d10a7012.png" class="img-polaroid" title="" alt="" /></a>
</div>

<div class="aw-comment-upload-img-list active">
<a href="http://ask.seowhy.com/uploads/article/20161125/8af3f8fefa57e00286479be2b5f2354d.png" target="_blank" data-fancybox-group="thumb" rel="lightbox"><img src="http://ask.seowhy.com/uploads/article/20161125/8af3f8fefa57e00286479be2b5f2354d.png" class="img-polaroid" title="" alt="" /></a>
</div>

做微商 电商的 基本都在用 流量非常大 而且趁现在还没有关闭 赶紧入手吧

相互交流可以加我qq:1762322801

本人运营公众号

举报 收藏
管理文章:

现在还可以?