QQ公众号申请 教你最新如何获取Q码资格 注册QQ订阅号 购物号小店店主申请

阿玲姐
阿玲姐

发布于 2016-10-04 17:07

1185 浏览
1 评论

QQ公众号大家都知道流量大 营销好 ,那么目前来说QQ公众平台注册都是问题,记得在九月的时候,3000多个QQ公众号一秒就被抢光了,那么现在QQ公众平台可以注册了,但是需要要Q码来才能注册,今天小编就来说说几分钟就可以获取QQ公众号Q码如何100%获取

获取Q码教程如下 : 这是登录QQ公众平台

<div class="aw-comment-upload-img-list active">
<a href="http://ask.seowhy.com/uploads/article/20161004/d4e74af845542d9f1e0d60277134788b.png" target="_blank" data-fancybox-group="thumb" rel="lightbox"><img src="http://ask.seowhy.com/uploads/article/20161004/d4e74af845542d9f1e0d60277134788b.png" class="img-polaroid" title="" alt="" /></a>
</div>

然后选择订阅号 我把已经获取了资格的小号截图给大家看

<div class="aw-comment-upload-img-list active">
<a href="http://ask.seowhy.com/uploads/article/20161004/9c0ccc492dc1549a9eb89dc5a3200c90.png" target="_blank" data-fancybox-group="thumb" rel="lightbox"><img src="http://ask.seowhy.com/uploads/article/20161004/9c0ccc492dc1549a9eb89dc5a3200c90.png" class="img-polaroid" title="" alt="" /></a>
</div>

在然后提交审核就行了 一般3天之内就成功了

<div class="aw-comment-upload-img-list active">
<a href="http://ask.seowhy.com/uploads/article/20161004/86c9b35c75995587bbec0a6ae10e0022.png" target="_blank" data-fancybox-group="thumb" rel="lightbox"><img src="http://ask.seowhy.com/uploads/article/20161004/86c9b35c75995587bbec0a6ae10e0022.png" class="img-polaroid" title="" alt="" /></a>
</div>
这是例子

下面就是购物号申请了:
这个更简单

<div class="aw-comment-upload-img-list active">
<a href="http://ask.seowhy.com/uploads/article/20161004/185cc1aba386cef7e9368b599d0dde81.jpg" target="_blank" data-fancybox-group="thumb" rel="lightbox"><img src="http://ask.seowhy.com/uploads/article/20161004/185cc1aba386cef7e9368b599d0dde81.jpg" class="img-polaroid" title="" alt="" /></a>
</div>

这就是购物号了 直接提交审核 3天之内也可以出结果 希望可以帮助到你们

不懂的可以加我扣扣 :
1587791750

  大家可以看看之前抢占的QQ公众号,腾讯帮忙推荐,那个的粉丝不是几万几十万的,而且每天以上万的数量在增涨!文章阅读和转载分享也都上万的很多,所以前期机遇很重要,比自己去推省事得多,效果也出奇的好!

举报 收藏
管理文章:

QQ公众号申请